Lokal politik

  • Historiskt engagemang: Huddingepartiet har en anmärkningsvärd historia som sträcker sig tillbaka till 1981.
  • Svar på akuta behov: Vi bildades som en reaktion mot miljöförstöring, otidsenlig samhällsplanering och onödig byråkrati.
  • Oberoende ställning: Vi tillhör inget politiskt block och arbetar gränsöverskridande för att prioritera medborgarnas frågor över partipolitik.
  • Fokus på medborgarna: Vårt engagemang är tydligt – vi är till för invånarna i Huddinge.
  • Lösningar över blockeringar: Vi värderar praktiska lösningar framför politiska blockeringar.
  • Medborgarcentrerat: Vi styr och leder verksamheten för att säkerställa att våra invånares behov blir tillgodosedda.
  • Ditt verktyg för förändring: Som ditt lokala parti är vi din röst och ditt verktyg för att forma ett bättre Huddinge. Vi fortsätter att arbeta dedikerat för att göra det möjligt.