Näringsliv och arbetsmarknad

Huddinge har också massor av småföretagare som skapar många jobb. Kommunen måste aktivt stödja företagsamheten, särskilt småföretagarna. Endast genom att skaffa nya jobb kan vi få ner arbetslösheten.

Huddinge tar ett stort ansvar för miljön. Det måste också gälla när vi utvecklar vårt näringsliv. Utbyggnad av industriområden ska kännetecknas av varsamhet, småskalighet och kvalitetstänkande. Vårt lokala näringsliv ska också inriktas på att ta ansvar miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

  • Skapa fler möjligheter till att etablera företagshotell och mötesplatser där förtagare kan träffas och hyra lokaler.
  • Huddingepartiet kräver att en satsning på småföretagare genom att göra det lättare att etablera sig i Huddinge, bidra till rådgivningsbyråer för företagare och bedriva en aktiv näringspolitik.
  • Huddingepartiet slår vakt om den unika ”Huddingekänslan”, där närhet och okomplicerat umgänge råder mellan företagarna, kommunen och invånarna.
  • Huddinge kommun ska eftersträva att köpa varor och tjänster från företagare i kommunen.
  • Kommunen ska inte med skattemedel bedriva verksamhet som konkurrerar med privata företag.