Vi som arbetar i Huddingepartiet

Vilka vi är

Christian Stulen

IT-Konsult

Uppdrag

Kommunalråd med ansvar över digitaliserings- och funktionshinderfrågor.

Hjärtefrågor

Barn och ungdomar är vår framtid och vi borde göra allt vi kan för dem. En hållbar utveckling i alla delar av kommunen som respekterar vår natur, miljö och Huddingeborna.

Fritidsintressen

Spendera tid med fru och dotter samt att spela data- och brädspel med vänner.

Cedric Fredmer

Spelutvecklare

Uppdrag

Ordförande i Huddingepartiet. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Hjärtefrågor

Utbildning och trygghet, engagerar mig för ett Huddinge där alla, att barn som vuxna ska vara välmående och känna sig trygga.

Fritidsintressen

Datorspel, vandring, läsa och resa med familjen.

Tina Varga-Kjäll

Förskollärare

Uppdrag

Socialnämnden och Grundskolenämnden.

40 år, bor i Högmora

Hjärtefrågor

Barn- och ungdomars psykiska hälsa. Alla barn och ungdomar har rätt till ett tryggt och meningsfullt liv. Med tidiga insatser för familjer i behov samt i förskola och skola har vi möjlighet att förebygga psykisk ohälsa.

Fritidsintressen

Familjen, träning, dans och uteliv

Robert Andersson

Arbetar inom transportbranschen

Uppdrag

Ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

65 år, Stuvsta

Hjärtefrågor

Ett tryggare Huddinge. Förebygga redan tidig kriminalitet. Satsning på fritids/Sportanläggningar. Mer resurser på Äldreomsorgen.

Fritidsintressen

Familjen, Rackelon, båtliv, sport, generellt

Niclas Kjäll

Serviceledare inom kyla

Uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden.

39 år, Högmora

Hjärtefrågor

Kultur & Fritid. Barn & unga. Bevara vår vackra natur och omgivning. Inga orättvisa gatukostnader.

Fritidsintressen

Musik, Båtliv, Familjen, Hem & hus.

Charlotte Björkman

Pensionär

Uppdrag

Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

69 år, Glömsta

Hjärtefrågor

Ett tryggt och trivsamt Huddinge där Huddingeborna ska ha bästa kvalitativa sociala – och äldreomsorg. Den äldre generationen, som byggt upp dagens samhälle, är en resurs med mycket kunskap och erfarenhet och ska tas till vara. Vi ska bemästra kriminaliteten.

Fritidsintressen

Familjen, trädgård, bridge, simning, ridsport

Anna Samuelsson

Uppdrag

Förskolenämnden.

51 år, Huddinge

Calle Nygren

Uppdrag

Natur- och stadsbyggnadsnämnden.

53 år, Huddinge

Emma

Statsvetare

Uppdrag

Politisk sekreterare i Huddingepartiet.

27 år, Stockholm