Våra 10 första namn på valsedeln 2022

Vilka vi är

Christian Stulen

IT konsult

32 år, bor i Fullersta

Fritidsintressen

Spendera tid med fru och dotter samt att spela data- och brädspel med vänner.

Hjärtefrågor

Barn och ungdomar är vår framtid och vi borde göra allt vi kan för dem. En hållbar utveckling i alla delar av kommunen som respekterar vår natur, miljö och de som redan bor här.

Lars Björkman

Kommunalråd för Huddingepartiet

67 år, bor i Glömsta

Fritidsintressen

Familjen, fritidshuset, snickra, läsa, vara ute i naturen.

Hjärtefrågor

Jag har ett äkta engagemang för alla Huddingebor. Varlig utbyggnad inom kommunen, barn och ungdomar är vår viktigaste resurs, det är dem vi ska satsa på! Inga orättvisa gatukostnader.

Joacim Andersson

Säljare och ordförande i Huddingepartiet

32 år, Högmora

Fritidsintressen

Familjen, racketsport, golf och segling.

Hjärtefrågor

Ett tryggt Huddinge där barn och unga ska få så bra förutsättningar som möjligt.

Cedric Fredmer

Spelutvecklare och Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

34 år, Sjödalen

Fritidsintressen

Datorspel, vandring, läsa och resa med familjen.

Hjärtefrågor

Utbildning och trygghet, engagerar mig för ett Huddinge där alla, att barn som vuxna ska vara välmående och känna sig trygga.

Tina Flodin

Politisk sekreterare för Huddingepartiet

38 år, bor i Högmora

Fritidsintressen

Familjen, träning, dans och uteliv

Hjärtefrågor

Barn- och ungdomars psykiska hälsa. Alla barn och ungdomar har rätt till ett tryggt och meningsfullt liv. Med tidiga insatser för familjer i behov samt i förskola och skola har vi möjlighet att förebygga psykisk ohälsa.

Robert Andersson

Styrelseledamot, kassör, transportbranschen

64 år, Stuvsta

Fritidsintressen

Familjen, Rackelon, båtliv, sport, generellt

Hjärtefrågor

Ett tryggare Huddinge . Förebygga redan tidigt kriminaliteten. Satsning på fritids/Sportanläggningar . Mer resurser på Äldreomsorgen.

Niclas Kjäll

Serviceledare inom kyla, representant i förskolenämnden.

37 år, Högmora

Fritidsintressen

Musik, Båtliv, Familjen, Hem & hus.

Hjärtefrågor

-Kultur & Fritid -Barn & unga -Bevara vår vackra natur och omgivning -Inga orättvisa gatukostnader

Charlotte Björkman

Sjuksköterska

68 år, Glömsta

Fritidsintressen

Familjen, trädgård, bridge, simning, ridsport

Hjärtefrågor

Ett tryggt och trivsamt Huddinge där huddingeborna ska ha bästa kvalitativa sociala – och äldreomsorg. Den äldre generationen, som byggt upp dagens samhälle, är en resurs med mycket kunskap och erfarenhet och ska tas till vara. Vi ska bemästra kriminaliteten.

Lars Kingelin

Egen företagare i Huddinge

62 år, bor i Solgård

Fritidsintressen

Familjen, barnen och arbete.

Hjärtefrågor

Förbättra villkoren för företagare i Huddinge, att Haningeleden byggs på ett mänskligt och naturvänligt sätt, att minska buller.

Parniyan Norouzi Koh

Farmaceut inom apoteket

59 år, Vårby

Fritidsintressen

Umgås med familj och vänner, läsa, skogspromenader och dansa

Hjärtefrågor

Representera invånarna i Vårby där jag bor. Göra deras röster hörda gällande utbyggnad. Framtiden är i våra barn och ungdomars händer, jag vill kämpa för deras psykiska och fysiska välmående.