Vi som arbetar i Huddingepartiet

Vilka vi är

Christian Stulen

IT-Konsult

Uppdrag

Kommunalråd med ansvar över digitaliserings- och funktionshinderfrågor.

Hjärtefrågor

Barn och ungdomar är vår framtid och vi borde göra allt vi kan för dem. En hållbar utveckling i alla delar av kommunen som respekterar vår natur, miljö och Huddingeborna.

Fritidsintressen

Spendera tid med fru och dotter samt att spela data- och brädspel med vänner.

Cedric Fredmer

Spelutvecklare

Uppdrag

Ordförande i Huddingepartiet. Vård- och omsorgsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Hjärtefrågor

Utbildning och trygghet, engagerar mig för ett Huddinge där alla, att barn som vuxna ska vara välmående och känna sig trygga.

Fritidsintressen

Datorspel, vandring, läsa och resa med familjen.

Tina Flodin

Förskollärare

Uppdrag

40 år, bor i Högmora

Hjärtefrågor

Barn- och ungdomars psykiska hälsa. Alla barn och ungdomar har rätt till ett tryggt och meningsfullt liv. Med tidiga insatser för familjer i behov samt i förskola och skola har vi möjlighet att förebygga psykisk ohälsa.

Fritidsintressen

Familjen, träning, dans och uteliv

Robert Andersson

Arbetar inom transportbranschen

Uppdrag

65 år, Stuvsta

Hjärtefrågor

Ett tryggare Huddinge . Förebygga redan tidigt kriminaliteten. Satsning på fritids/Sportanläggningar . Mer resurser på Äldreomsorgen.

Fritidsintressen

Familjen, Rackelon, båtliv, sport, generellt

Niclas Kjäll

Serviceledare inom kyla

Uppdrag

39 år, Högmora

Hjärtefrågor

-Kultur & Fritid -Barn & unga -Bevara vår vackra natur och omgivning -Inga orättvisa gatukostnader

Fritidsintressen

Musik, Båtliv, Familjen, Hem & hus.

Charlotte Björkman

Pensioner

Uppdrag

69 år, Glömsta

Hjärtefrågor

Ett tryggt och trivsamt Huddinge där huddingeborna ska ha bästa kvalitativa sociala – och äldreomsorg. Den äldre generationen, som byggt upp dagens samhälle, är en resurs med mycket kunskap och erfarenhet och ska tas till vara. Vi ska bemästra kriminaliteten.

Fritidsintressen

Familjen, trädgård, bridge, simning, ridsport

Parniyan Norouzi Koh

Farmaceut inom apoteket

Uppdrag

60 år, Vårby

Hjärtefrågor

Representera invånarna i Vårby där jag bor. Göra deras röster hörda gällande utbyggnad. Framtiden är i våra barn och ungdomars händer, jag vill kämpa för deras psykiska och fysiska välmående.

Fritidsintressen

Umgås med familj och vänner, läsa, skogspromenader och dansa

Anna Samuelsson

Uppdrag

Calle Nygren

Uppdrag