Vad vi gör

Huddingepartiet, 40 år i politiken

Huddingepartiet, ett lokalt parti i Huddinge kommun som bildades 1981 som en reaktion mot miljöförstöring, otidsenlig samhällsplanering och onödig byråkrati. Huddingepartiet tillhör inget politiskt block utan arbetar gränsöverskridande för att på bästa sätt få igenom medborgarnas lokala frågor. Huddingepartiet är som lokalt parti till för invånarna i Huddinge. Vi vill i dagens kommunalpolitik fånga upp och möta våra invånares behov samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att våra invånares behov kan tillgodoses. Som lokalt parti föredrar vi praktiskt inriktade lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst.

Några av våra hjärtefrågor

  • Sätta stopp för höghus och annan opassande bebyggelse i villaområden.
  • Huddinge måste bli en äldrevänlig kommun.
  • Nej! till högexploatering i Vista Skogshöjd.
  • Vista, Glömsta, med flera nya områden måste få närservice butiker.
  • Vi sätter barnen i ”första rummet”, de är vår framtid.
  • Nej! till orättvisa gatukostnader.
  • Åleden – bevara den buss och bilfri.
  • Kameraövervakning för ökad säkerhet.
  • Nollvision mot självmord.